De Vereniging
Het amateursymfonieorkest Avanti-kapel is opgericht in 1901.

Voor het eerst komen we de naam "Avanti-Kapel" tegen in een archiefstuk van 22 februari 1902.
De Avanti-kapel bestond toen uit drie eerst violisten, drie tweede violisten, een cellist, een contrabassist, een fluitist, een harmoniumbespeler en een slagwerker. De eerste dirigent was toendertijd Jean Defèsche (1847-1913).

Na de bevrijding van Maastricht (14 September 1944) voegen de leden van de Maastrichtse orkestvereniging Con Furore zich bij de Avanti-Kapel, deze fusie wordt bekrachtigd door aanneming van de statuten en benoeming van een definitief bestuur op 22 februari 1945.
De Avanti-Kapel telt dan 26 leden.

De volgende uitbreiding van de Avanti-Kapel ontstaat als in september 1954 leden van het toen ter ziele gegane Maastrichtse amateur-symfonie-orkest Symphonia, zich aansluiten bij de AvantiKapel.

In 2001 heeft Symfonieorkest Avanti haar 100 jarig jubileum gevierd.

Met ingang van januari 2003 is de naam gewijzigd in Symfonieorkest Avanti

Vandaag de dag telt het Symfonieorkest Avanti een vijfigtal actieve leden welke onder leiding
staan van Wilfred Sassen.

Het Salonorkest is opgericht in 1982 door Phil Jansen. Dit 20 leden tellende orkest verzorgt met
het lichtere genre populair-klassieke muziek koffieconcerten, gala-avonden, concerten in
bejaardenhuizen, instellingen en verpleeghuizen, recepties en jubilea.

Met (koffie)concerten op velerlei locaties, begeleidingen van operettes en zangkoren vormt het Symfonieorkest Avanti een verrijking van het culturele leven in Maastricht en verre omstreken.

Naast het "Grote orkest "en het Salonorkest bestaat er ook nog een zogenaamde "Kleine Groep."
Dit ensemble heeft een min of meer incidenteel karakter en speelt veelal bij kerkelijke plechtigheden, zoals huwelijksmissen en begrafenissen.
06-02-2019